Zemní práce Tábor

CZ_RZ_B_C

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012737:

 „Energetické úspory v provozu společnosti HB Chotoviny“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na energetické úspory v procesu zpracování stavebního odpadu a manipulaci se stavebním materiálem v areálu společnosti díky nahrazení dvou neefektivních technologií (čelních nakladačů) jednou modernější verzí s nižší spotřebou primárního paliva.

Hlavní příčinou problému je jak zastaralá motorová technika stávajících strojů, tak i nedostatečná využitelnost. Jejich motorizace je nejen konstrukčně zastaralá, ale i opotřebovaná kvůli svému dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu v náročných podmínkách recyklačního centra. Tyto dva faktory vedou k mimořádně vysoké spotřebě paliva (motorové nafty) a tím i k vysokým nákladům na vykonanou práci.

Cílem projektu je pořízení nové moderní technologie, která má na jedné straně vyšší základní účinnost motorové jednotky a minimalizované ztráty výkonu v převodech motor-> hydraulika, na straně druhé bude umožněna plynulá regulace výkonu podle skutečné hmotnosti recyklovaného materiálu a technologie dokáže plně nahradit dva vyřazené stroje.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu zpracovaného stavebního odpadu a manipulovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu zpracovaného stavebního recyklátu, případně expedovaného stavebního materiálu.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2018.

MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ?

Napište nám, my se ozveme a rádi Vám pomůžeme.

Kontakty

Radek Brožovský
Zámecká 268
Chotoviny 391 37

IČO:41910303
DIČ:7002182737

Provozovna1:
Pod Nádražím 170
Chotoviny 391 37

Provozovna2:
Pod Nádražím 179
Chotoviny 391 37

Radek Brožovský - majitel
tel: 777 248 617
e-mail: radek.brozovsky@hbchotoviny.cz

Bc. David Brožovský - manažer
tel: 774 674 368
e-mail: david.brozovsky@hbchotoviny.cz

Šárka Brožovská Homolková – ekonomka
tel: 777 915 414
e-mail: homolkova.sarka@seznam.cz

Karel Vokoun – dispečer, stavbyvedoucí
tel: 724 363 073
e-mail: karel.vokoun@hbchotoviny.cz

Ondřej Buřič – stavbyvedoucí
tel: 777 248 619
e-mail: ondrej.buric@hbchotoviny.cz

Petr Šindelka - stavbyvedoucí, rozpočty
tel: 733 146 886
e-mail: petr.sindelka@hbchotoviny.cz

Vladimír Šanda - technik
tel: 777 248 618
e-mail: vladimir.sanda@hbchotoviny.cz