Zámecká 268 Chotoviny 391 37 777 248 617
Služby
Ceník dopravy a mechanizace, zemní práce a autodoprava, pneuservis, výroba a servis hydraulických hadic, zámečnická výroba, půjčovna malé stavební mechanizace, jeřábnické práce, recyklace a třídění materiálů

Zemní práce Tábor

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Firma HB Chotoviny Radek Brožovský vznikla v roce 1992 sdružením dvou fyzických osob Josefa Houšky a Radka Brožovského. Firma se zpočátku zabývala pouze vrtnými a zemními pracemi. Postupem času rozšířila svou nabídku o nákladní autodopravu, a tak se stala významnou součástí trhu, a to nejen v domácím regionu.

V současné době firma zaměstnává více než 30 osob a disponuje cca 35-ti kusy techniky. Svou nabídku rozšířila nejen o zámečnickou výrobu a pneuservis osobních i nákladních vozidel, ale věnuje se také výrobě a servisu hydraulických hadic. V nedávné době se firma rozrostla o areál bývalé pily v Chotovinách, kde zůstal zachován prodej palubek a stavebního řeziva. Své služby firma rozšiřuje o půjčovnu malé stavební mechanizace.

Firma HB Chotoviny Radek Brožovský se podílela a nadále podílí na mnoha významných projektech zejména při budování dopravní infrastruktury.

Zemní práce a autodoprava

CZ_RZ_B_C

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012737:

 „Energetické úspory v provozu společnosti HB Chotoviny“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na energetické úspory v procesu zpracování stavebního odpadu a manipulaci se stavebním materiálem v areálu společnosti díky nahrazení dvou neefektivních technologií (čelních nakladačů) jednou modernější verzí s nižší spotřebou primárního paliva.

Hlavní příčinou problému je jak zastaralá motorová technika stávajících strojů, tak i nedostatečná využitelnost. Jejich motorizace je nejen konstrukčně zastaralá, ale i opotřebovaná kvůli svému dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu v náročných podmínkách recyklačního centra. Tyto dva faktory vedou k mimořádně vysoké spotřebě paliva (motorové nafty) a tím i k vysokým nákladům na vykonanou práci.

Cílem projektu je pořízení nové moderní technologie, která má na jedné straně vyšší základní účinnost motorové jednotky a minimalizované ztráty výkonu v převodech motor-> hydraulika, na straně druhé bude umožněna plynulá regulace výkonu podle skutečné hmotnosti recyklovaného materiálu a technologie dokáže plně nahradit dva vyřazené stroje.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu zpracovaného stavebního odpadu a manipulovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu zpracovaného stavebního recyklátu, případně expedovaného stavebního materiálu.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2018.

Nabízíme